Tomíkovo princezna ve vývinu (v obrazech)

»ELECTRIC PRINCESS«
Princeton's PT2398 based Flanger-Chorus-Delay